Meny Språk 

Om oss

Vilka är vi?

Vi är en organisation som arbetar med att praktiskt stötta papperslösa personer i Uppsala med mat, boende, busskort, vårdkontakter och sociala kontakter. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Vad gör vi?

Vårt mål är att långsiktigt kunna stötta de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan för att möjliggöra ett så tryggt liv som möjligt. Alla de vi stöttar har också minst en kontaktperson i gruppen som kan hjälpa till med att få juridisk hjälp, att söka vård eller att vara en socialt stöd. Förutom att stötta personer organiserar vi olika event såsom fikan, bruncher, poesikvällar eller danskvällar för att samla in pengar som alltid går helt oavkortat till de vi stöttar. Alla i nätverket arbetar helt volontärt.