Meny Språk 

Om oss

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja personer som fått avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket.

Ballong med texten 'No one illegal'

Ingen illegal är en ideell organisation och har inga anställda. Nätverket består av personer med olika yrken, erfarenheter och kunskaper.

Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Vi arbetar politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter. (Läs mer om begreppet papperslös, www.farr.se/sv/vad-vill-farr/sociala-rattigheter#papperslos).

Vi arbetar praktiskt med att stödja människor utan uppehållstillstånd.

För att kunna bedriva verksamheten anordnar vi stödspelningar och festivaler för att samla in pengar. T.ex festivalerna Punk Illegal, Festival Illegal och fester med olika teman såsom electro-illegal, bugg-illegal, country-illegal osv. Alla pengar som kommer in via arrangemang eller insamlingar och autogiro går oavkortat till papperslösa.

Verksamhet utan hierarkier

Nätverket Ingen Människa är Illegal består av lokalgrupper. Lokalgrupperna är självständiga och organiserar sig som de vill inom ramen för Ingen människa är illegals plattform. Gruppernas verksamhet kan skilja sig lite åt men består av att arbeta praktiskt och politiskt för papperslösas rättigheter.

Nätverkets arbete har många sidor och alla som, utifrån nätverkets programförklaring, vill ta del i det arbetet är mer än välkomna! Det finns ingen central grupp som tar beslut utan det är upp till alla lokalgrupper och individer att ta initiativ och genomföra projekt.

Ingen Människa är Illegal får pris