Meny Språk 

Trollhättan

Ingen Människa är Illegal Trollhättan / Vänersborg stöttar papperslösa barn – och de behöver din hjälp!

Tillsammans med många andra protesterar vi mot Tidöavtalet och en främlingsfientlig flyktingpolitik

Klistermärke 'No one is illegal'

Vi protesterar mot Tidöavtalet och regeringens politik som innebär att än fler kommer hållas utanför. Många vill att integrationen ska förbättras och att samhället ska bli mer inkluderande. Men i Tidöavtalet presenterar den nya regeringen inget sådant, bara en serie förslag för att ytterligare skärpa den flyktingpolitik som redan är skärpt sedan 2015 och ytterligare inskränka de rättigheter som redan är inskränkta.

 • Alla asylsökande ska bo i transitcenter – och de ska om möjligt bekosta mottagandet själva
 • Asylsökandes rättigheter och mottagningsvillkor ska sättas ned till ett minimum
 • Beviskraven för asylsökande för att få skydd ska bli högre – samtidigt som rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas
 • Uppehållstillstånd för att en utvisning inte kan verkställas ska bara ges om hindret är permanent
 • Preskriptionstiden för utvisningsbeslut ska förlängas eller helt tas bort
 • Fler sanktioner och tvångsmedel ska införas för att hindra att människor avviker och kommuner ska förbjudas att hjälpa papperslösa
 • Anhöriginvandring ska begränsas så att färre som fått uppehållstillstånd får återförenas med sin familj
 • Försörjningskrav för anhöriga ska skärpas och eventuellt användas även vid förlängning

Det är några exempel på vår nya regerings flyktingpolitik. Men det räcker inte. De som fått skydd ska inte känna sig trygga ens med uppehållstillstånd.

 • Permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande ska tas bort för alla eller vissa grupper
 • Uppehållstillstånd ska återkallas så fort det är möjligt, när det ursprungliga skälet inte finns kvar
 • Återkallande av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ska underlättas med automatisk procedur eller andra åtgärder
 • Återvandring ska stimuleras även bland de som är bosatta
 • Kraven för att bli medborgare ska höjas och lojalitetsförklaring eller liknande införas
 • Tillägg för barnfamiljer ska tas bort från ersättningen för nyanlända under etablering
 • Kvalificering ska införas för att få ta del av andra rättigheter som invånare i Sverige, som barnbidrag, föräldrapenning, assistansersättning osv
 • Rätten till tolk till exempel i vården ska begränsas

I länken kan du läsa hela vår protest och vilka organisationer som står bakom:

Vi protesterar mot Tidöavtalet och en främlingsfientlig flyktingpolitik

Kontakta oss och börja kämpa för att påverka den partipolitiska dagordningen, dela ut bröd till människor utan mat, följ med en person med tandvärk till tandläkaren, håll en föreläsning på en skola. Skriv ett mail till dina fastrar och fråga vad de gör av sin sommarstuga som står tom. Spela pingis med barn som behöver glömma att de är papperslösa, baka till ett medlemsmöte, ordna en loppis eller en stödfest. Gå på ett introduktionskafé och nätverksträff.

Nu tvingas vi säga nej till familjer som hör av sig till oss för att få pengar till hyra, till mat, till blöjor och välling. Kontakta oss för att ge en gåva till någon som verkligen behöver vår hjälp.

Men, pengar är inte allt. Vi måste alltid komma ihåg att det är systemet med den nuvarande svenska asylpolitiken som vi måste ändra på. Vi är inte i första hand ute efter dina pengar. Vi är ute efter ditt engagemang och din känsla av att ”nu har det gått för långt”

Civilkurage, att orka ta diskussionen på jobbet, i klassrummet, på bussen, i omklädningsrummet, på familjesemestern – alltid när någon hävdar det motsatta till det som alla egentligen borde veta – att ingen människa är illegal.