Meny Språk 

Är du papperslös?

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja människor utan uppehållstillstånd.

Vi har inga anställda eller särskild utbildning för detta. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig.

I länkarna längst ner på sidan hittar du information på olika språk om rättigheter till vård, skola, tandvård och boken Goda råd - om asylprocessen i Sverige. Samt kontaktuppgifter till gratis juridisk rådgivning.

Kontakta oss

Ta kontakt med den grupp som är närmast dig. Kontaktuppgifter hittar du på lokalgruppens sida. Olika lokalgrupper kan hjälpa till med olika saker, se under lokalgruppernas egna flikar. Skicka inga känsliga uppgifter (till exempel namn eller adresser) på mail och var försiktig även över telefon.

Länkar

Flyktinggruppernas riksråd
www.farr.se

Goda råd - Asylprocessen
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande

Att söka asyl
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl

Rätt till vård/tandvård
www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/vard-och-lakarintyg/1080-ratt-till-vard-for-asylsokande-och-papperslosa

Tips till skolpersonal
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/tips-till-skolpersonal

Länkar till andra organisationer
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/lankar

Svenska Röda Korset
www.redcross.se

Om rättigheter till skola och vård
www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-och-behandling/roda-korsets-vardformedling

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade
www.redcross.se/kontakt/behandlingscenter

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar - Gratis juridisk rådgivning
sweref.org/vilket-stod-kan-du-fa