Meny Språk 

فارسی

هیچ انسانی‌ غیر قانونی‌ نیست، به امید جهانی‌ بدون مرز!

به سایتی‌ که باور دارد همه ی انسان ها آزادند هر جایی را برای زندگی‌ خود انتخاب کنند خوش آمدید.

کار پراتیک شبکه (هیچ انسانی غیر قانونی نیست) کمک به انسان هائی است که بعد از دریافت جواب ردّ پناهندگی خود مجبور به زندگی‌ مخفی‌ شده‌اند . ما خواستار اقامت دائم برای تمام کسانی‌ هستیم که به کشور سوئد آمده‌اند و برای ماندن آن ها در این کشور تلاش می‌کنیم . ما به دنیایی بدون مرز اعتقاد داریم، جایی که هیچ انسانی‌ غیر قانونی‌ نیست.

شبکه (هیچ انسانی غیر قانونی نیست) شامل چند گروه محلی در شهرهای استکهلم ، اوپسالا ، گوتنبرگ ،استرسوند ، نوربوتن است. این گروه‌ها در شهرهای مختلف به طور مستقل عمل می کنند اما همگی‌ حول یک پلتفرم مشخص خود را سازماندهی می کنند. فعالیت های گروه‌ها در هر شهر از دیگری متفاوت است اما کار پراتیک و سیاسی همه ی آن ها ذیل حقوق پناه جویان فاقد مدارک شناسایی است.

هنوز کارهای بسیاری باقیست تا حقوق انسان ها محقق شود. شما به طور داوطلب می توانید برای کمک به ما کارهای مختلفی‌ انجام دهید، برای مثال گروه‌های محلی از کمک هایی از قبیل دادن غذا، همراهی کردن پناه جویان به دکتر و یا سازماندهی احزاب حمایت کننده برای متوقف کردن دیپورت‌ها و یا بسیج کردن نیروها برای تظاهرات‌ها و کمپین‌ها استقبال می‌کند.

برای درخواست کمک و یا همکاری با ما به آدرس های زیر مراجعه کنید:

همچنین شبکه ما ایمیلی فعال برای کسانی‌ که می خواهند بخشی از جنبش دفاع از حقوق پناه جویان باشند، دارد. و یا برای مثال خواستار بحث هایی پیرامون ساختن دنیایی بدون مرز(جایی که همهٔ شهروندان از حقوق مساوی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند) است.

[email protected]

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با کشورهای دیگر به سایت زیر مراجعه کنید: