Arbetsgrupper

Asylgruppen

Asylgruppen arbetar direkt med de papperlösa och asylsökande som kontaktar nätverket. Arbetet kan handla om att hjälpa till med att fixa juridisk hjälp, sjukvård eller barnomsorg och skola.

Matgruppen

Matgruppen har skapat ett system för att dela ut mat som blivit över från affärer till de som behöver. Skulle du vilja ha del av maten? Eller vill du hjälpa till i arbetet? Kontakta oss!

Opinionsgruppen

Genom den här gruppen försöker vi väcka opinion för en värld utan gränser och på olika sätt uppmärksamma vad vi tycker är fel i Sveriges flyktingpolitik. Bland annat skriver vi debattartiklar, driver olika kampanjer och ordnar demonstrationer och blockader.

Stockhom United – Barngruppen

Barngruppen träffas varje månad och har aktiviteter för papperslösa barn. Varje sommar ordnas också ett kollo. Läs mer på stockholm-united.se

Språkgruppen

Hör av dig på [email protected]

LGBTQI-gruppen

Är du Homo, Bi, Trans, Queer, Inter-sexuell, eller känner dig utanför normen för kön och sexualitet på andra sätt? Är du också Asylsökande eller saknar uppehålltillstånd? Vi är en grupp för, av och med personer som har erfarenhet av migration och av att vara HBTQI som erbjuder svenska lektioner i säkrare rum, hjälp med kontakter till exempel vårdinrättningar och andra organisationer, aktiviteter samt stöd så väl socialt som ekonomiskt för busskort, mat och hyra (i mån av resurser). Du behöver inte uppge ditt namn och vi kommer inte föra vidare nån information som du lämnar till oss

[email protected]
[email protected]
Telefon: 0760-720 620