Om oss

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja personer som fått avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket.

En gul ballong med texten No one illegal

Ingen illegal är en ideell organisation och har inga anställda. Nätverket består av personer med olika yrken, erfarenheter och kunskaper.

Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Vi arbetar politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter. (Läs mer om begreppet papperslös, https://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/sociala-rattigheter#papperslos).

 • Vi påverkar politiska beslut, bildar opinion och arbetar utåtriktat för en värld utan gränser.
 • Vi föreläser på skolor och andra platser om papperslösas situation och om vårt arbete.
 • Vi organiserar manifestationer och är med i kampanjer och nätverk som arbetar för papperslösas rättigheter.

Vi arbetar praktiskt med att stödja människor utan uppehållstillstånd.

 • Vi stödjer med allt från boende och mat till kollektivtrafik-kort och kläder.
 • Vi följer med till läkare, ordnar skolplatser och bistår med juridisk hjälp och information om svenska myndigheter. Ibland behöver vi bara finnas där som medmänniska och stöd.
 • Vi hämtar mat och bröd som blivit över från affärer och bagerier och distribuerar.
 • Vi anordnar aktiviteter och för barn, för att de ska få vara just barn.
 • Vi agerar genom direkt aktion för att förhindra att människor t.ex. deporteras mot sin vilja.

För att kunna bedriva verksamheten anordnar vi stödspelningar och festivaler för att samla in pengar. T.ex festivalerna Punk Illegal, Festival Illegal och fester med olika teman såsom electro-illegal, bugg-illegal, country-illegal osv. Alla pengar som kommer in via arrangemang eller insamlingar och autogiro går oavkortat till papperslösa.

Verksamhet utan hierarkier

Nätverket Ingen Människa är Illegal består av lokalgrupper. Lokalgrupperna är självständiga och organiserar sig som de vill inom ramen för Ingen människa är illegals plattform. Gruppernas verksamhet kan skilja sig lite åt men består av att arbeta praktiskt och politiskt för papperslösas rättigheter.

Nätverkets arbete har många sidor och alla som, utifrån nätverkets programförklaring, vill ta del i det arbetet är mer än välkomna! Det finns ingen central grupp som tar beslut utan det är upp till alla lokalgrupper och individer att ta initiativ och genomföra projekt.

Ingen Människa är Illegal får pris

 • 2001 mottog Ingen Människa är Illegal pris från Eva X Mobergs Minnesfond för visat kurage.
 • 2004 erhöll nätverket Miljöpartiets mångfaldspris.
 • 2005 mottog nätverket Ordfronts demokratipris tillsammans med Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd.
 • År 2007 utsågs nätverket till årets Blatte de luxe i kategorin samhälle.
 • 2012 delade Roskildefestiveln ut sitt framröstade publikpris till nätverket tillsammans med Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd.
 • 2013 mottog nätverket Stig Dagerman-priset med motiveringen ”Det låter som en rad i en dagsvers av Stig Dagerman. Det borde ropas ut över världen varje dag: Ingen människa är illegal! Nätverket Ingen människa är illegal (IMÄI) får årets Dagermanpris för att de verkställer budskapet i handling.”