Vi har inga anställda eller särskild utbildning för detta. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig.

I länkarna längst ner på sidan hittar du information på olika språk om rättigheter till vård, skola, tandvård och boken Goda råd - om asylprocessen i Sverige. Samt kontaktuppgifter till gratis juridisk rådgivning.

Kontakta oss

Ta kontakt med den grupp som är närmast dig. Kontaktuppgifter hittar du på lokalgruppens sida. Olika lokalgrupper kan hjälpa till med olika saker, se under lokalgruppernas egna flikar. Skicka inga känsliga uppgifter (till exempel namn eller adresser) på mail och var försiktig även över telefon.

Länkar

Flyktinggruppernas riksråd
www.farr.se

Goda råd - Asylprocessen
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande

Att söka asyl
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl

Rätt till vård/tandvård
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/vard-och-lakarintyg/1080-ratt-till-vard-for-asylsokande-och-papperslosa

Tips till skolpersonal
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/tips-till-skolpersonal

Länkar till andra organisationer
https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/lankar

Svenska Röda Korset
www.redcross.se

Om rättigheter till skola och vård
https://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/vard-och-behandling/roda-korsets-vardformedling

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade
https://www.redcross.se/kontakt/behandlingscenter

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar - Gratis juridisk rådgivning
https://sweref.org/vilket-stod-kan-du-fa