Arbetsgrupper

Samordningsgruppen

Har koll på nätverkets olika aktiviteter, och tar emot nya medlemmar.

Kontaktpersonsgruppen

Samverkar, och kunskapsdelar, kring papperslösa familjer och barn.