Arbetsgrupper

Samordningsgruppen

Har koll på det växande nätverket

Eventgruppen

Planerar och genomför event

Pengar in gruppen

Kontaktpersonsgruppen