Vi behöver din hjälp

.Det är kärva tider för papperslösa.

Det är kalla tider.

 

Kylan gör det svårt att sova ute, i trappuppgångar och liknade platser som många vi har kontakt med brukar hålla till på.

Att leta burkar, driva runt på stan innan en släpps in till det garage, tillfälliga soffplats eller källare är också extra svårt just nu.

 

Vi behöver din hjälp.

 

Vintern gör att vårt stöd är extra viktigt och just nu är Ingen Illegals kassa tom.

Alla pengar som kommer in till oss går direkt till papperslösa. Vi har inget kontor, inga anställda, inte ett enda kopieringspapper betalas ut från vår budget utan allt går direkt till människor som behöver hjälp.

 

Ge ett ekonomiskt stöd till oss på postgiro: 27 63 64-7. Alla bidrag är välkomna.

Vill du bli månadsgivare? Läs mer om vårt autogiro här: https://www.ingenillegal.org/imai-goteborg/stod-oss

 

  • Vi behöver bli fler aktiva som kämpar för att förändra den svenska flyktingpolitiken.
  • Vi behöver bli fler aktiva som träffar papperslösa, hjälper till med att tolka juridiska dokument, följa barn till fotbollen, fixa glasögon eller leta efter ett boende som är mer långsiktigt än en natt.
  • Vi behöver bli fler aktiva som leker med barn i vår barngrupp.
  • Vi behöver bli fler aktiva som informerar om asylsystemet och den verklighet som papperslösa flyktingar är utelämnade till.
  • Vi behöver bli fler aktiva som anordnar stödfester, som lagar datorer, som tolkar, som driver kampanjer, som går på möten, som ordnar sommarläger och letar vinterskor till kalla fötter.

Kom på årsmöte med Ingen Människa Är Illegal söndagen 1873 kl 14.00 i Hjällbo Kyrka, här har du chans att träffa aktiva från alla våra arbetsgrupper och få veta mer om vår verksamhet.

 

Vänta inte, vi behöver dig nu!