Årsmöte IMÄI Göteborg

.Välkommen till årsmöte för Ingen Människa är Illegal Göteborg!

 

Årsmötet är öppet för alla. Observera dock att för rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften på 50 kronor till vårt plusgirokonto: 27 63 64-7

 

Möteslokal är Hjällbo Kyrka, Angered kl 14.00.

 

Väl mött!