Ingen illegal Göteborg vill ha medlemmar och stöd!

Intäkterna från medlemsavgifter är det som täcker våra administrativa utgifter under året, tex kostnader för plusgiro-konto, hemsida och för autogiro. På så sätt kan vi hålla på vår policy om att alla insamlade medel ska gå direkt till målgruppen.

De här pengarna till administrativt arbete är slut, så vi behöver hjälpas åt att fylla på!

  • Bli medlem! Sätt in minst 50 kr (gärna mer om en kan!) på vårt PlusGiro 276364-7 och skriv i meddelandefältet att det är MEDLEMSAVGIFT och FRÅN VEM (viktigt!)
  • Eller sätt in valfri summa och skriv i meddelandefältet TILL ADMINISTRATION (viktigt!)