Vegansk Soppa <3 Ingen Illegal

2 februari 2019, Kulturhuset Klossen, Umeå

>>> English Below <<<

Ingen Människa Är Illegal serverar vegansk soppa varje lördag med bröd, kaffe/te och kaka mellan kl 13 och 16! Betala vad du vill och kan (rekommenderat pris för hela sopplunchen är 30-60 kr, men du får vara så generös eller sparsam du vill!) Alla pengar går oavkortat till Imäi Umeås arbete eftersom alla jobbar volontärt i köket. Betala med Swish eller kontanter!

Vill du vara med och hjälpa till i köket med matlagning, disk och/eller städning? Oavsett hur erfaren du är med vegansk mat eller matlagning generellt så kan du hjälpa till på din nivå och lära dig allt eftersom! Vi vägleder och lär dig som är ny. Skriv ett meddelande till Facebook-sidan Imäi Umeå om du har några funderingar eller bara dyk upp för att äta och/eller hjälpa till 😊✌️ Det går också bra att mejla till [email protected]genillegal.org

Vi ses på lördag! 🧡❤️💜💙💚💛

English:
No Human Is Illegal serve vegan soup lunch every saturday with bread, coffee/tea and cookie between 1 pm and 4 pm! Pay what you want and can (recommended price for the whole soup lunch is 30-60 kr, but you can be as generous or thrifty as you like!) All money goes in its entirety goes to Imäi Umeå and its work since everyone work on a volonteer basis in the kitchen. Pay by the banking app Swish or with cash!

Would you like to help out in the kitchen cooking, wash up or cleaning? Regardless of how experienced you are with vegan food or cooking in general, you can help out at your level and we’ll teach you as we go! We guide and teach you who are new. Write a message to the Facebook page Imäi Umeå if you got any questions or just show up to eat and/or help out 😊✌ You can also e-mail to [email protected]

See you on saturday! 🧡❤️💜💙💚💛

>>> English Below <<<

Nätverket Ingen Människa Är Illegal (Imäi Umeå) arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal!

English:
The network No Human Is Illegal (Imäi Umeå) work with practically supporting those that are forced to go under ground when they asylum is denied. We demand permanent residence permit for everyone who are located in Sweden and wants to stay here. We believe in a world without borders, a world where no one is illegal!