Utbildning kontaktperson

9 februari 2019, Hjällbo kyrka, Göteborg

Stöttar du någon som är i en svår asylsituation och vill ha råd och tips? Vill du göra en viktig insats som volontär i Frivilligorganisationen Agape eller som kontaktperson i nätverket Ingen människa är illegal? Kolla in detta!

(English below)

Lördagen den 9e februari är det dags för kontaktpersonsutbildning. Vi håller till i Hjällbo Kyrka mellan kl 12-17. Kyrkan ligger på Hjällbo torg vid hållplatsen Hjällbo.

Utbildningen riktar sig både till dig som redan stöttar någon som är papperslös, till dig som stöttar någon som är i asylprocess och till dig som vill börja att stötta någon. Det kan vara som kontaktperson men också som stöd åt en kompis, en klasskamrat, volontär, personer som du möter i ditt jobb etc. Utbildningen riktar sig också till dig som är intresserad av asylfrågor och vill lära dig mer.

Vi går kort igenom asylprocessen, ger konkreta tips och pratar om saker som är bra att tänka på. Vi pratar om situationen för papperslösa och om Ingen människa är illegals verksamhet. Tanken med utbildningen är att dela kunskaper mellan oss och att stärka nätverket mellan personer och organisationer.

Under eftermiddagen kommer även Frivilligorganisationen Agape att berätta om sin verksamhet och om möjligheten att bli volontär hos dem. Agape är en frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Agapes främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.
Agapes facebooksida: https://www.facebook.com/frivilligorganisationenagape/

Om du efter utbildningen bestämmer dig för att bli kontaktperson inom Ingen människa är illegal så kommer du att vara med i en grupp med personer som varit kontaktpersoner ett tag och tillsammans med dem stötta en papperslös person eller familj. Det behöver fyllas på med kontaktpersoner i de befintliga grupperna. Du behöver inte ha förkunskap kring asylprocessen.

Det blir en paus då det kommer att finnas fika och för den som vill köpa lunch finns det möjlighet att göra det på Hjällbo torg.

Anmälan till utbildningen skickar du till [email protected] och hit kan du också vända dig för frågor och funderingar.

Varmt välkommen!

Are you supporting someone who is in a difficult asylum situation and want some advice? Do you want to make a important effort as a volunteer in the organisation Agape or as a contact person in the network No one is illegal? Check this out!

If there is wishes of english translation during the afternoon we will help each other to translate. 🙂

Mark your calendar for contact person training on Saturday, February 9. We will be hanging out at Hjällbo Church from 12 to 17pm. The church is located next to Hjällbo Center by the Hjällbo bus and tram stop.

This training is geared towards both people who are supporting undocumented persons and persons who support persons in the asylumprocess and also to persons who want to start support someone. It can be as a contactperson but also as a volunteer, to support a friend, a classmate, persons you meet in your work etc. The education is also for you who just want to learn more about asylum.

We will quickly go through the asylum process, give concrete advice, and discuss things worth bearing in mind as a contact person. The goal of the training is to share knowledge amongst ourselves and to strengthen the network between people and organizations.

During the course of the afternoon also information on Agape Nonprofit will presented and you’ll have the chance to join them as a volunteer. Agape is a nonprofit organization that works on behalf of children and youth who come to Sweden alone, with main mission children affected by asylum policy via age limits, been expelled or being moved from their accomodations when they turned 18.
The facebookpage of Agape: https://www.facebook.com/frivilligorganisationenagape/

If, after the training, you decide to become a contact person within No One is Illegal, you’ll join a group that includes current and/or previous contact people. Together with them you will support an undocumented person or family. We need to fill up the existing groups with contact people. No prior knowledge of the asylum process is necessary.

There will be a break for fika and if you want to buy lunch, you can do so at Hjällbo Center.

Email [email protected] to sign up for the training. Feel free to write to the same address with any questions.

We look forward to seeing you!