Kafé Illegal

29 januari 2019, Hjällbo kyrka, Göteborg

Välkommen till Kafé Illegal, en introduktionsträff som anordnas av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet och berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa.

Vi börjar kl 18.30 och håller till i kafélokalen i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Välkomna!