Protestdag utanför Märsta flyktingsfängelse

Lördagen den 7e maj
uppmärksammar vi den transnationella dagen för solidaritet med
förvarstagna. Vi samlas utanför Märsta Flyktingfängelse med protesttal,
hälsningar, musik, banderoller och fritt flygande drakar.

 

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

 

 

I samband med detta sparkar vi också igång den sovande gruppen
Förvarssolidaritet igen för att underlätta kontakt mellan fängslade och
folk på utsidan som kan stötta genom besök, kontaktförmedling eller på
annat sätt utifrån de fängslades behov och önskemål.

Samtidigt kommer manifestationer ske i Storbrittanien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike och på Island. Se https:// shutdowndetentioncentres.wo rdpress.com/ find-out-where-protests-are -happening/

Det är angeläget att vi protesterar
med kraft mot flyktingfängelserna nu och alltid. När regeringen
annonserar att förvarssystemet och deportationsindustrin ska byggas ut
måste vårt motstånd bli mer konkret. Flyktingfängelserna får inte förbli
vita fläckar på mediakartan och i vårt kollektiva medvetande, de måste
bli tydliga för oss och det kan bara ske genom att vi är där, bevittnar,
dokomenterar och förändrar platserna.
 

 

https://www.facebook.com/aktionmotdeportation

 

-------------------------- ------

[ENGLISH]
On Saturday, 7th of May, we gather for the trans-national day for
solidarity with detained refugees. We meet in front of the refugee
detention center in Märsta with protest speeches, greetings, music
banners and free flying kites.

At the same time there will be manifestations in Great Britain, The
Netherlands, Belgium, Germany, France and Iceland. See https:// shutdowndetentioncentres.wo rdpress.com/ find-out-where-protests-are -happening/

We also want to re-launch and spread the word about a solidarity
facebook group called "förvarssolidaritet" that aims to connect detained
refugees among each other and with solidarity people outside. It will be
used to organize support visits, help people connect to break the
isolation and other things based on what is needed and asked for by
people inside detention.

It's time to gather for powerful protests against refugee detention
centers now and always, here and everywhere! Just like many other
European countries, the Swedish government announced to step up the
deportation industry - so we will step up resistance against it! We need
to lift refugee prisons out of the blind spot of media attention and
into our collective conscience. This can only be done by going there,
witnessing, documenting and changing these places!

 

https://www.facebook.com/events/102441666834577/