ImäI Umeå

Om oss

Ingen människa är illegal Umeå startade upp precis innan sommaren 2012 och är nu i full gång med att arbeta för att få in pengar och ut information kring asylrätt i Sverige samt att hjälpa gömda personer.

 

Vi är ständigt i behov av nya boenden och personer som vill ge pengar för att möjliggöra ett drägligt liv för de papperslösa som vi har kontakt med, har du möjlighet att hjälpa till?

 

Ge ett bidrag till vårt pg-konto: 64 93 20-9

Vill du ha kontakt med oss maila på umea@ingenillegal.org eller besök vår facebooksida Imäi Umeå.

 

No one is illegal Umeå started up just before the summer of 2012 and is now in full swing to work to get money in and out information about the right of asylum in Sweden, and to help hidden people.

 

We are constantly in need of new places and people who want to give money to allow a decent life for the undocumented who we have contact with, do you have the opportunity to help? 

 

Do you want to contact us please email at umea@ingenillegal.org or visit our facebook page Imai Umeå.

Donate to our PG account: 64 93 20-9