Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Samordningsgruppen
Har koll på det växande nätverket

 

Eventgruppen

planerar och genomför event

 

Matgruppen

 

Pengar in gruppen

 

kontaktpersonsgruppen