HBTQ-gruppen

HBTQ-gruppen tror precis som resten av Ingen Människa är Illegal på en rättvis värld utan gränser.  En värld där alla människor har rätt att röra sig som de vill. Vi kräver permanent uppehållstillstånd för alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här.

Vi arbetar politiskt för att synliggöra HBTQ-personers situation i asylprocessen, men även praktiskt med att stödja papperslösa HBTQ-personer.

HBTQ-personer som flyr från länder med otillräckliga lagar för att garantera dem ett värdigt och säkert liv bör få stanna i Sverige. I hemlandet kan hotet utgöras av ett statligt förtryck av HBTQ–personer. Hotbilden kan även  utgöras av personligt våld från närstående som inte accepterar eller socialt exkluderar HBTQ-personen.

 

HBTQ-gruppen Ingen Människa är illegal anser att alla har rätt till en rättssäker prövning av asyl. En person som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer (HBTQ) och som söker asyl berättar många gånger inte om sin sexualitet vid första intervjun med migrationsverket. Personen har kanske aldrig berättat för någon om sin sexuella läggning innan. Den asylsökande kan vara rädd för att komma ut vid en asylprövning. Rädd att det ska bli offentligt, att den ska bli förföljd och utsatt i sitt hemland om den nekas asyl. Det är därför viktigt att migrationsverkets personal utbildas om HBTQ–personers situation, både som asylsökande och om hur situationen ser ut i de länder de flyr ifrån.

 

HBTQ-gruppen tror precis som resten av Ingen Människa är Illegal på en rättvis värld utan gränser.  En värld där alla människor har rätt att röra sig som de vill. Vi kräver permanent uppehållstillstånd för alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här.

Vi arbetar politiskt för att synliggöra HBTQ-personers situation i asylprocessen, men även praktiskt med att stödja papperslösa HBTQ-personer. Som kontaktperson arbetar du direkt och praktiskt med att stödja papperslösa och asylsökande HBTQ-personer. Saker du kan hjälpa
till med är bland annat till med att hitta bostad, formulera en överklagan och stödjande samtal.

Våra specifika mål är:
* Vi vill lyfta fram sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl.
* Vi kräver att alla HBTQ-personer som söker asyl ska få permanent uppehållstillstånd.
* Vi kräver att migrationsverket aktivt ska motverka homofobi, transfobi och rasism inom den egna verksamheten.
* Vi kräver ett avskaffande av Dublinförordningen då migrationspolitiken inom EU inte är samordnad när det gäller sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl. Därför måste migrationsverket ompröva utvisningsbeslut från andra EU-länder.
* Vi kräver att transutredning räknas som asylskäl, samt att stöd och behandling ska ges till transpersoner under asylprocessen.

Engagera dig!

Hjälp oss i arbetet med papperslösa HBTQ-flyktingar. Bli kontaktperson eller engagera dig i arbetet efter förmåga. Exempel på saker du kan göra är att anordna stödfester, hålla föredrag eller anordna sociala aktiviteter. Kontakta oss på hbtgruppen@gmail.com

Ge ett bidrag!
Stöd oss via autogiro varje månad eller sätt in ett bidrag på vårt PlusGiro. Alla bidrag går direkt till papperslösa HBTQ-personer.
PlusGiro 276364-7 Märk bidraget med ”HBTQ-gruppen”.