För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Deportation till Irak stoppad - än så länge

Imorse skulle fem irakier förflyttas från Migrationsverkets förvar i Kållered till förvaret i Märsta för att deporteras till Baghdad nu på onsdag 19 januari.

Hungerstrejk på förvaret i Kållered

Pressmeddelande 12 januari 2011

 

Massavvisning till Irak trots ofärdiga bedömningar

Migrationsverket har beslutat att avvisa irakier - medan de väntar på besked om uppskjuten avvisning. Beslutet om det tas av den överbelastade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR. Bagdad betraktas som "En farlig och direkt olämplig zon" enligt Förenta nationernas flyktingkommissariat, UNHCR.

 

Massdeportation till Irak stoppad!

Deportationen som skulle lyft den 17 november till Bagdad stoppades! Hurra!
Det gick – kom nästa gång! Vi skapade en spricka i muren – men hela ska rivas.

 

Attackera gränsvåldet!

Deportationsmaskineriet pågår och nu på onsdag 17:e november kl 08:00 lyfter Frontex chartrade plan från Arlanda för att deportera människor till Bagdad.

 

Vägra acceptera detta och attackera istället den statliga rasismens våld!

 

Gör om arbetskraftsinvandringslagen!

Svenska massmedier har nu, knappt två efter införandet av en ny svensk arbetskraftsinvandringslag, uppmärksammat arbetskraftsinvandrarnas situation. Med facit i hand kan man konstatera att lagens utformning idag gör det möjligt för svenska företag att utnyttja arbetskraftsinvandrare under slavlika förhållanden.

Europadomstolen stoppar utvisningar till Irak

Europadomstolen har den 22 oktober meddelat att domstolen avser att stoppa samtliga utvisningar till Bagdad som överklagas dit, detta tills en närmare bedömning av läget i Bagdad har gjorts. Detta innebär att irakiska flyktingar med lagakraftvunna beslut snabbt bör ta upp sina fall i Europadomstolen.

Upprop - Stoppa gränsvåldet

Med anledning av de systematiska utvisningarna som nu sker av irakier startar vi nu detta upprop:   Berättelsen om Sverige börjar i det plan som en gång i månaden lyfter från Arlanda eller Landvetter.