För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Massive protests against Sweden´s expulsions of people to Iraq

22 people were deported to Iraq from the swedish airport Arlanda on Wednesday 19 January. They had been held in Sagåsens's refugee repository in Gothenburg and the refugee repository in Märsta outside Stockholm,

Rapport från Märsta natten till onsdag

 

Kl. 3:45

Ett hundratal aktivister blockerar in- och utfarten till förvaret. Folk står i vägen och har kört fram bilar.

12-13 av de 22 irakier som ska deporteras finns i förvaret i Märsta
och ska köras till Arlanda, de andra är just nu på väg från förvaret i
Flen och från häktet i Nyköping.

 

Stoppa utvisningen till Irak i natt!

I nuläget befinner sig cirka 30 irakier på förvaret i Märsta och de ska utvisas någon gång under natten. De förvarstagna irakierna säger själva att utvisningen är som att skickas till en säker död. De har överklagat sina domar till Europadomstolen, men Sverige tänker skicka dem utan att de fått sin sak prövad. Vi har inte gett upp och kommer vara där. Kom du med!

 

Irakierna i Kållered hämtade och blockaden uppbruten av polis

Rapport från Kållered

2:15
Polisen är nu på väg för att bryta blockaden som upprättats för att skydda de irakiska asylsökande från att deporteras innan de hunnit få svar på sina ansökningar till Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter.

Deportation till Irak stoppad - än så länge

Imorse skulle fem irakier förflyttas från Migrationsverkets förvar i Kållered till förvaret i Märsta för att deporteras till Baghdad nu på onsdag 19 januari.

Hungerstrejk på förvaret i Kållered

Pressmeddelande 12 januari 2011

 

Massavvisning till Irak trots ofärdiga bedömningar

Migrationsverket har beslutat att avvisa irakier - medan de väntar på besked om uppskjuten avvisning. Beslutet om det tas av den överbelastade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR. Bagdad betraktas som "En farlig och direkt olämplig zon" enligt Förenta nationernas flyktingkommissariat, UNHCR.