För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Fängslade som tecknar och skriver sökes

För att bryta barriären mellan fria och fängslade människor har några tyska aktivister börjat samla in material till ett "Fängelse-Zine".

Människor som frihetsberövats ombeds att skicka poesi, bilder, text, foton, serier, teckningar och bildkonst.

Forskare vågar ifrågasätta nationsgränser

"Delar vi på tillgångarna finns det tillräckligt för alla", säger Bridget Anderson, forskare vid University of Oxford.

 

Rymningar och uppror från förvaret i Torino, Italien

Natten den 21 september skedde rymningar från förvaret i Torino. Det var uppror och kravaller i alla delar av förvaret. De förvarstagna slog sönder de inre portarna och tog sig mot muren, mot utsidan. 22 personer lyckades rymma, men 10 av dom blev gripna straxt efter.

Ungern döms för frihetsberövande av asylsökande

I mars 2009 ansökte två personer, Lokpo och Touré , om asyl i Ungern, men blev istället inlåsta på förvaret. De protesterade men fick avslag i tingsrätten. Det berättar HHC (Ungerska Helsingforskommiten) som är mycket kritiska till tingsrättens dom.

 

Svår situation för immigranter i Lampedusa

I Lampedusa, Italien, har det varit svårt för flyktingar från Tunisien. De trycks ihop i förvar och hotas med deportation. 

 

Det som motsvarar förvaret kallas i lampedusa CIE (center för identifiering och utvisning). Där sitter nästan 1300 personer inlåsta, barn och vuxna får dela på de överfulla rummen. 

 

IMÄI kommer till bokmässan

Du hittar information och människor från nätverket vid Göteborgs rättighetscenter, Internationella torget.

 

Flottilj av aktivister ska stoppa massdöden i Medelhavet

Boats4People är en internationell direktaktion som planeras och genomförs av ett flertal afrikanska och europeiska organisationer.

 

Högljudda protester i Düsseldorf

På tisdag, den 20 september 2011, planerar tyska myndigheter att genomföra en deportation med ett chartrat flygplan från Düsseldorf. Ett större antal människor ska föras till Belgrad i Serbien, de flesta som riskerar att utvisas är romer. För dem väntar en mycket osäker framtid.

 

Uppror i grekiskt förvar

Enligt den grekiska asylorganisationen Infomobile har migranter på förvaret i Fylakio (norra Grekland) börjat protestera mot den omänskliga behandlingen de utsätts för. 

 

Asylaktivister frias

Aktivister från nätverket Aktion Mot Deporation friades 12 september 2011.