För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Svår situation för immigranter i Lampedusa

I Lampedusa, Italien, har det varit svårt för flyktingar från Tunisien. De trycks ihop i förvar och hotas med deportation. 

 

Det som motsvarar förvaret kallas i lampedusa CIE (center för identifiering och utvisning). Där sitter nästan 1300 personer inlåsta, barn och vuxna får dela på de överfulla rummen. 

 

IMÄI kommer till bokmässan

Du hittar information och människor från nätverket vid Göteborgs rättighetscenter, Internationella torget.

 

Flottilj av aktivister ska stoppa massdöden i Medelhavet

Boats4People är en internationell direktaktion som planeras och genomförs av ett flertal afrikanska och europeiska organisationer.

 

Högljudda protester i Düsseldorf

På tisdag, den 20 september 2011, planerar tyska myndigheter att genomföra en deportation med ett chartrat flygplan från Düsseldorf. Ett större antal människor ska föras till Belgrad i Serbien, de flesta som riskerar att utvisas är romer. För dem väntar en mycket osäker framtid.

 

Uppror i grekiskt förvar

Enligt den grekiska asylorganisationen Infomobile har migranter på förvaret i Fylakio (norra Grekland) börjat protestera mot den omänskliga behandlingen de utsätts för. 

 

Asylaktivister frias

Aktivister från nätverket Aktion Mot Deporation friades 12 september 2011.  

Hårdare retorik kring EU:s gränser

Runt om i Bulgarien syns just nu en tydlig uppvisning av den rasistiska politik och retorik som EU för. En kampanj, sponsrad av EU:s ”European Return Fund”, med huvudbudskapet ”Om du är illegal, är du bara en skugga”, kan ses på affischer vid gränserna, men även på stora billboards som kantar motorvägarna.

No Border Camp in Bulgaria: 25th to 29th of August 2011

Protest in front of detention centre in Busmantzi (close to Sofia)

 

From 25th to 29th of August 2011 a Nobordercamp will take place in the borderregion between Bulgaria, Greece and Turkey.

 

 

 

Manifestation - Inga fler deportationer till Irak

Natten mellan tisdag och onsdag skickade polisen, regeringen och Frontex 17 personer till Bagdad. På vägen landar planet på olika platser I Europa för att tvinga fler människor ombord på planet. I morgon onsdag ses vi kl 18.00 på Medborgarplatsen för att vägra låta statens våld gömmas i industriområden kring förvaren och flygplatsernas startbanor.

Stoppa tvångsutvisningarna till Irak på Tisdag den 14e Juni

Natten mellan tisdag och onsdag planerar Migrationsverket ytterligare en människorättsvidrig massdeportation av flyktingar till Irak.
Trots hård kritik ifrån bland andra FNs flyktingorgan UNHCR och Amnetsy fortsätter svenska staten att systematiskt deportera asylsökande tillbaka till länder där de riskerar förföljelse, hot eller i värsta fall sina liv.