För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Författarsamtal om Fortets murar av Björn Hedlund och stödfest för Aktion mot deportation

 

Belägra Fortet & Riv Murarna!

Författarsamtal om Fortets murar av Björn Hedlund och stödfest för Aktion mot deportation

 

På Moriska paviljongen i Malmö den 29 augusti

 

kl 19.00

- Hur är det att sitta på Förvar i Sverige och Europa? Vad är Förvar och Varför finns dom?

Seminarium i Göteborg om förändringar i flyktingpolitiken i Sverige och i EU

En heldagsseminarium under namnet "En översikt över de senaste utvecklingen vad gäller Sveriges och EU:s flyktingpolitik"

Seminariet anordnas av Organisationen för de iranska asylsökanden i Europa och föreningen för de iranska asylcentrum i Sverige, med stöd av ABF 30 augusti i Göteborg.

 

Pilot stoppade utvisning

En Lufthansa-pilot stoppade idag en utvisning av en kristen flykting från Afghanistan genom att vägra flyga planet.

 

Läs mer här:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1026665-pilot-stoppade-utvisning?ref=fb

Kurs i höst för asylsökande och papperslösa kvinnor

Kursen kommer bl.a. att innehålla workshops om mänskliga rättigheter, 

samhällets skyldigheter och om förtryck som tar sig sexistiska och 

rasistiska uttryck samt övningar i kroppskännedom, gränssättning och 

fysiskt självförsvar. Kursen innehåller metoder från och är inspirerad 

DN publicerar debattartikel om asylsökandes låga ersättningsnivåer

DN publicerade idag en debattartikel skriven av Michael Williams från FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) som handlar om asylsökandes extremt låga dagsersättningsnivåer.

 

http://www.dn.se/debatt/asylsokandes-ersattning-har-blivit-skamligt-lag

Skriv på Aktion mot deportations upprop mot deportationer av irakier!

 

I ett öppet brev till migrationsministern och Maria Ferm kräver Aktion mot deportation att de irakiska flyktingar som sitter i Sveriges fem flyktingsfängelser ska släppas och att Sverige stoppar framtida tvångsutvisningar till Irak:

 

DN Kulturdebatt tar upp "Fortets murar"

Lars Linder talar om Björn Hedlunds aktuella bok "Fortets murar" på DN Debatt.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/platsen-dar-drommarna-krossas

 

Deportationerna till Irak än mer i lagens gråzon

Irak har beslutat att inte acceptera fler deportationer från Europa. Trotts det fortsätter ett fåtal länder skicka tillbaka människor som flytt. Ett av dem är Sverige.

 

Boats4People uppmärksammar massdöden i medelhavet

Boats4People vill dra blickarna till alla de som druknar i migrationsströmmarna över medelhavet.

Sverige bryter sina egna lagar

Sveriges Radio skriver att Migrationsverket kritiseras för sitt sätt att hantera asylsökande som kan ha utsatts för tortyr.