För en värld utan gränser

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

 

Ta ställning!

för en värld där alla har rätt att röra sig fritt,

en värld där ingen människa är illegal

Hej människa.

Den 10 Januari höll Propellerteatern Hej människa hos Bryggeriet. Entrepengen oavkortat till stöd för Ingen Människa Är illegal - Nyköping.

Stort tack till alla som var en del av det och hjälpte till att göra detta möjligt.

Om utvisningar till Afghanistan

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) m fl har skrivit en debattartikel publicerad i GP om det faktum att Sverige grupputvisar afghaner i strid med UNHCR:s rekommendationer.

Polisen benämner även sina deportationer som "lyckade" trots att de asylsökande afghanska flyktingarna blivit arresterade så fort de landat i Kabul.

 

Rapport från höstens event

 

IMÄI Nyköping har haft fullt upp med att göra oss synliga och att samla in pengar. Här kommer en lista på vad vi pysslat med:

 

10 augusti Asylstafetten nådde Nyköping och IMÄI Nyköping var med på Stora torget och välkomnade vandrarna - och förbipasserande - med fika, popcorn (i extrema mängder), flygblad, mm! 

Ingen Människa är Illegal behöver din hjälp!

Hösten har slagit till ordentligt och med det också fler personer som behöver vårt stöd. Våra resurser att hjälpa personer som hör av sig till oss börjar sina och vi behöver din hjälp! Ordet behöver spridas, autogiroblanketter behöver delas ut, vårt bg-nrummer måste finnas på var persons läppar och årets julklapp är det givna: en gåva till Ingen Människa Är illegal.

 

Loppis Illegal - Tack till alla som kom!

Loppis Illegal

Den 20 okt ordnades Loppis Illegal i Hjällbo för att samla in pengar till papperslösa. Tack till alla som kom och bidrog till den finfina stämningen! 9376 kr fick vi in. Varje krona kommer göra nytta och vi har helt klart fått mersmak på det här med loppis.

PUT till syriska flyktingar

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande öppnar för permanent uppehållstillstånd (PUT) åt de syriska flyktingar i Sverige som bedöms ha skyddsbehov:

Länk till migrationsverket

 

Asylstafetten 2013

Asylstafetten är ett fantastiskt initiativ för att uppmärksamma den nuvarande flyktingpolitiken och för att lyssna på dem som faktiskt drabbas av den.

 

Den sker i form av en vandring från Malmö till Stockholm, där asylsökande själva deltar.
I städer Asylstafetten passerar sker olika sorts events och tal och du kan själv delta på olika sätt om du är intresserad.

Hidden voices

HIDDEN VOICES
Ett konstprojekt av papperslösa fly

EU-domstolen stoppar Dublin-överföringar av ensamkommande flyktingbarn

I torsdags fastslog EU-domstolen att ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt att få sin asylansökan prövad i det land de tagit sig till, och att de därmed inte ska utvisas till det första EU-landet de blev myndighetsregistrerade i (enligt den så kallade Dublinkonventionen).