Yelah: Deportationsfri dag

Omkring 500 personer samlades idag den 18 september för att delta i demonstrationen för asylsökande och papperslösa över hela Europa under paroller som ”Ingen människa är illegal” och ”Stäng förvaren, öppna gränserna”. Dagens aktion var en del av ESF 2008 Action Network. Inga kronfrontationer inträffade och polis på plats menade att demonstrationen fortlöpte som förväntat.

 

Samtidigt som aktiviteten är hög på det officiella ESF forumet, med föreläsningar som avlöser varandra, valde ett drygt 500 tal människor att samlas på stortorget i Malmö, för att visa sitt stöd för asylsökande och papperslösa i Europa. De som stod bakom den tre timmar långa demonstrationen var aktivister, papperslösa och större nätverk som gemensamt arbetar för bättre villkor och ett rättvist erkännande av asylsökande som medborgare och människor över hela Europa. Demonstrationen var en del av ESF 2008 Action Network.

 

Under demonstrationen hölls tal av bland annat Asylgruppen i Lund och Malmö, Iranska solidaritetsföreningen, Papperslösa i Stockholm och andra europeiska nätverk under paroller som ”Ingen människa är illegal” och ”stäng förvaren, öppna gränserna”.

 

- Att medverka på sådana här aktioner är viktigt vid stora forum som ESF, där deltagare till forumet endast erbjuds föreläsningar med få inslag av interaktion. Människor i alla andra länder ska ha samma rättigheter som vi, sa en av demonstranterna till Yelah.

 

Polisen på plats var nöjda med hur demonstrationen fortlöpte. Inga konfrontationer emellan demonstranter och poliser inträffade.

 

- Det är viktigt att visa att den svenska migrationspolitiken utgår från premisser där vissa anses vara mer värda än andra, rapporterade en annan demonstrant till Yelah

 

 

Frilansjournalisten Sanna Vestin höll i ett avslutade tal vid demonstrationens slutpunkt, Migrationsverket i Malmö. På samma plats hölls även ett anförande från Asylgruppen i Malmö där man pratade om det individuella ansvaret i samband med asylpolitiken. Inom maskineriet finns det tydligt rasistiska strukturer, vilket gör enskilda och individuella protester om än ännu viktigare!

 

Robert Olsson och Linda Önnby

18 september 2008

Länk till artikeln