Våldsam massdeportation

Tisdagen den 24 april sker återigen en massdeportation, från förvaren i Flen och Märsta. 

 

En aktivist kommenterar händelsen på sin blogg.

 

"Asyl är latin och betyder ”fristad”. När Isam kom till Sverige trodde han att han var trygg. Han bildade familj och fick vänner. Men Isam fick avslag på sin asylansökan och Sverige blev ingen fristad. Det blev ett fängelse. Nu fruktar han att han kommer bli utsatt för tortyr eller bli avrättad om han utvisas till Irak."

Trots motstånd från mellan 30 och 40 aktivister genomfördes utvisningen. Enligt Eskilstuna kuriren användes onödigt mycket våld mot den icke-våldsliga aktionen. "Polisen väljer ständigt konfrontation framför dialog, trots att vi aktivister aldrig använt våld", skriver en aktivist.