Utvisade smugglas ut av polisen

 

Enligt nätverket Aktion mot deportation skedde en märklig massutvisning till Bagdad i början av april. De deportationshotande hade fått veta att de skulle flyga på natten den 3 april, en tisdag, istället hämtas de av drygt 50 poliser redan på måndag kväll.

 

En aktivist skriver, ”allt tyder på att i fortsättningen kommer polisen försöka göra allt för att slippa vittnen och protester” och antyder att fler deportationer kan tänkas avgå från Åstorps förvar i Skåne, eftersom det ligger avsides. Svårtillgängligheten försvårar bevakning från medier och protester mot den omänskliga behandlingen.

 

Enligt aktivister som deltog i protester mot avvisningen var bussen som transporterade människorna till flygplatsen var helt anonymiserad. Detta kan beror på att stark kritik riktats mot bussbolag som hjälpt till vid deportationer, fyra bussbolag har reagerat med att ta avstånd från körningar för migrationsverket.