USA-Mexiko: 183 migranter migranter dog under året i Arizona

Artikel från Yelah av Hanna Dahlström

 

Vid gränsen mellan USA:s delstat Arizona och den mexikanska delstaten Sonora uppgick antalet döda kroppar som hittats från den 1 oktober 2007 till den 30 september 2008 till 183. Det rapporterar människorättsorganisationen Coalición de Derechos Humanos.

Man hittade under året 119 döda män, 45 kvinnor och 108 som man inte kunde identifiera. De människor som dött under vandringen över gränsen och vars kroppar hittats kom från Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador och Peru. Informationen har sammanställts av Coalición de Derechos Humanos för att mer exakt visa på den mänskliga kostnaden av en misslyckad gräns och immigrationspolitik.

 

Organisationen betonar dock att även om detta antal är lägre än förra årets 237 döda, innebär inte detta att antalet döda har minskat längs gränsen mellan USA och Mexico, speciellt då statistik om antalet döda i gränsande delstater inte finns att tillgå. Binational Migration Institute har dokumenterat hur migrationsvägarna skiftar på grund av den såkallade “kanaliseringseffekten”. Att 17% av de döda kropparna som hittats var skelettlämningar tyder på att det tar lång tid innan kropparna hittas på grund av att människor nu korsar gränsen i mer isolerade områden.

 

- Det som är speciellt upprörande med årets statistik är att det inte går att identifiera om kropparna är män eller kvinnor, vilket betyder att man inte kunnat ta reda på mycket av kroppen för att få DNA. Detta innebär att det gör identifiering och återsändning av de döda till sina familjer väldigt svårt, säger säger Kat Rodriguez, koordinatör för Coalición de Derechos Humanos.

 

- Vad dessa tragiska årssiffror visar oss är immigrations- och militariseringspolitikens effekter, fortsätter Rodriguez. Det är oförståligt att denna dödande politik får fortsätta och med muren som byggs fortsätter vi att se samma effekter, på bekostnad av mänskligt liv och värdighet.

 

Flera människorättsorganisationer kämpar mot militariseringen av gränsen och mot kriminaliseringen av mänskligt liv, men dess arbete motarbetas av USA:s myndigheter. Till exempel blev en av dessa organisationers volontärer nyligen dömd för nedskräpning efter att ha ställt ut vattendunkar i öknen till migranter.

 

Daniel Mills från No More Deaths/No más muertes hade tidigare vägrat att betala böter på 175 dollar och blev då dömd i domstol, trots att organisationens volontärer alltid återvinner vattendunkarna som ställs ut till migranter som annars riskerar att dö av uttorkning i öknen.