Uppror på folkhögskola när Babak Kaveh hotas av avvisning till Iran - efter nio år i Sverige

Babak Kaveh kom till Sverige från Iran år 2000, efter att ha varit politisk aktivist och organisatör inom det oppositionella kurdiska partiet KDP. Han och kamraternas politiska engagemang ådrog sig den fundamentalistiska iranska regimens intresse, och Babak hotades av fängelsestraff för sin politiska verksamhet. Därför tvingades han att fly hemlandet, och hamnade alltså i Sverige. Här har Babaks svårigheter fortsatt. Migrationsverket avslog tidigt hans ansökan om asyl och under många år av har han genom överklaganden tvingats arbeta hårt för att få upprättelse och en fristad. Under en period på 16 månader levde Babak också som papperslös i västsverige. Samtidigt har han envist fortsatt sitt politiska arbete som skribent och aktivist inom kurdiska exilgrupperingar, för att stödja försöken att avsätta det iranska prästerkapets våldsamma diktatur. Babak har också lyckats bygga upp ett nytt liv, tagit svenskt körkort, jobbat, drivit företag och studerat.

 

Efter att Babak Kavehs asylärende nyligen preskiberats, fyra år efter att tidigare avvisningsbeslut vunnit laga kraft, fick han en ny chans ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Men Migrationsverket lämnade återigen beskedet att Babak saknar tillräckliga skäl för att få stanna. Trots att han här öppet bedrivit oppositionell politisk verksamhet mot en regim som fortfarande  fängslar, torterar och avrättar sina kritiker, och trots att han efter nio år har en mycket stark anknytning till Sverige.

 

Avvisningsbeslutet har väckt starka reaktioner. Inte minst bland personal och studiekamrater på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn, där Babak nu studerar för att få svenska gymnasiebehörighet. Babaks vänner har startat en kampanj för att protestera mot avvisningsbeslutet och driva kravet att han ska få stanna i Sverige. Hittills har man bl.a. genomfört ett antal storskaliga flygbladsutdelningar i närområdet och i Göteborg, skrivit till Göteborgs kommunfullmäktigeledamöter samt genomfört en demonstration som tågade flera mil - från folkhögskolan, över Tjörnbron och till Stenungssund.

 

Babak och hans kamraters kamp mot den verklighetsfrämmande svenska migrationspolitiken är en inspirationskälla.

 

Läs mer om kampanjen på: www.babakskastanna.blogspot.com