Ungern döms för frihetsberövande av asylsökande

I mars 2009 ansökte två personer, Lokpo och Touré , om asyl i Ungern, men blev istället inlåsta på förvaret. De protesterade men fick avslag i tingsrätten. Det berättar HHC (Ungerska Helsingforskommiten) som är mycket kritiska till tingsrättens dom.

 

Lokpo och Touré hölls inlåsta i den fängelselika miljön i fem månader. Den 20 september 2011 beslutade  ECHR (Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter) att Ungern brutit mot de mänskliga rättigheterna.

 

De asylsökande får 10.000 euro var i skadestånd och HHC menar att domen visar på problemen med att asylsökande systematiskt hålls kvar i fängelselika miljöer.

 

Syftet med att hålla kvar Lokpo och Touré var officiellt att de skulle utvisas, men ingenting hände. Domstolen fann därför att Ungern bröt mot artikel 5 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, där varje nations åtläggs att undvika godtyckliga frihetsberövanden, .

 

HHC menar att fallet visar på allvarliga och återkommande brister i Ungerns bemötande och frihetsberövande av asylsökande. 

 

"Dommen stödjer vår kritik av det inte sällan omotiverade frihetsberövanden, samt ineffektiva rättsliga prövningar av sådana åtgärder.", säger HHC ombud Tamás Fazekas.