Sverige bryter sina egna lagar

Sveriges Radio skriver att Migrationsverket kritiseras för sitt sätt att hantera asylsökande som kan ha utsatts för tortyr.

 

Enligt en dom i i juni 2010 i Europadomstolen är det Migrationsverket och inte den aslysökande som ska bevisa om uppgifter om tortyr stämmer eller inte.

 

– Det är ju faktiskt en rättsskandal. När den domen vann lagakraft i juni 2010 blev den direkt gällande som svensk rätt och det betyder att Sverige inte har tillämpat gällande svensk lag på torterade asylsökande under de här två åren, säger advokat Sten de Geer till Sveriges Radio