Stoppa deportation av irakisk flykting imorgon onsdag 11 maj

 

Flygbolaget SAS har vid två tillfällen vägrat att ta ombord irakiska flyktingar som utvisats med tvång men nu gör istället Turkish Airlines jobbet.

 

De senaste dagarna har deportationer av minst två irakiska flyktingar misslyckats. I lördags fördes två irakiska flyktingar från förvaret i Kållered till flygplatsen för att utvisas med ordinarie SAS flyg som först skulle landa i Turkiet och sedan vidare mot Bagdad. Det var först när piloterna träffade irakierna som de förstod att det handlade om tvångsutvisning. Då vägrade piloterna att ta dem med till Turkiet.

 

Irakiska Kurdistan tar inte emot tvångsutvisade varför även kurder från Irak skickas till Bagdad där alla flyktingar som utvisas tas emot. Ny biljett har bokats för en av två irakierna men denna gång med Turkish Airlines och flyget lyfter imorgon eftermiddag. Flygbolagen får oftast ersättning för besväret när de flyger med asylsökande som utvisas med tvång. Vi kanske kan påverka Turkish Airlines så att de inte medverkar i denna utvisning och andra deportationer. 

 

Skriv ett brev till customer@thy.com eller ring 0090 2124684848 och uppmana att de inte deltar i tvångsutvisningar!

Kontakta Turkish Airlines i Göteborg:
Sales Dept: sales.got@turkishairlines.se
Group Dept: group.got@turkishairlines.se
Tel: 031-94 19 10 – 11

 

Använd gärna nedanstående mall eller skriv eget brev.

 

To whom it may concern,
It has come to my knowledge that Turkish Airlines have accepted a flight from Sweden with a forcefully deported Iraqi man.
There has previously been trials to deport this man but pilots of SAS have refused to take asylum seekers onboard as long as they are not leaving Sweden of their own free will.
The situation in Iraq is not stable and the people who are seeking asylum have been persecuted, tortured and have nothing at all to return to.
We do not think it is in place that an airline company such as Turkish Airlines runs the dirty business of the Swedish government. The personal of Turkish Airlines need not to take part in an affair that has met a lot of critique from the European Council, UN and Human Rights organizations all over the world. It is possible to say no to this misdeed!
Thank you for taking your time and please consider the severity of this matter.