Stöd vårt arbete

Sommar-Stockholm. Vissa har semester. Andra lever utanför allt vad välfärdssystem heter, precis som vanligt.


De har gemensamt att de bor i Stockholm. Vissa har papper, andra inte.


Ingen människa är illegal Stockholm har kontakt med flera av dem som saknar papper. Eftersom det officiella samhället förnekar deras existens, behöver de ibland hjälp med kostnader för boende, mat, SL-kort och sjukvård. Det är sådant som Ingen människa är illegal Stockholms pengar går till.


Nu håller pengarna på att ta slut. Vi vill inte behöva neka våra kontakter stöd som de mer än väl behöver. Avsaknad av SL-kort kan till exempel innebära en stor risk för den som är papperslös, med tvångsutvisning som möjlig påföljd vid en kontroll.


Vi försöker så långt det är möjligt att få in pengar genom att anordna stödspelningar, stödfester och festivaler. Men vi behöver också personer som kan sätta in en summa på vårt plusgirokonto, vid enstaka tillfällen eller månadsvis. Gör det gärna själv om du kan, och/eller hjälp oss att sprida informationen.

 

Imäi Stockholm
Plusgiro 47 25 43-8