Stockholmsprogrammet är här, men inte utan protester

Då Stockholmsprogrammet i tisdags (1 dec) röstades igenom i Bryssel samlades ett 50-tal människor för att protestera mot "another 5 years program of death and detention". EU-byggnaden var blockerad en kort stund och protesterna höll på sammanlagt i ett par timmar. Dagen innan visades en film från Pagani i centrala Bryssel och runt 70 personer från bl.a. Grekland, Turkiet och Marocko deltog i ett öppet samtal om migration och EUs migrationspolitik. 

 

Stockholmsprogrammet är namnet på EUs femårsplan vad gäller områdena ”inre och yttre säkerhet”. Programmet kommer göra tillvaron för papperslösa och migranter inom och utanför EUs gränser till ett ännu värre helvete än det redan är. Det innebär en ytterligare militarisering av EUs yttre gränser, ökad inre gränskontroll och ökat samarbete mellan polis, militär och gränsbevakning. Detta kommer ske genom en stor satsning på FRONTEX (Frontières Exterieures, franska för yttre gränser), som redan nu är en gränsvaktsstyrka med 20 flygplan, 30 helikoptrar och 100 andra egna fordon, och på EUROSUR (European Border Surveillance System) som ska upprätta samarbete mellan medlemsstaterna och Frontex så att de kan dela uppgiften att övervaka EUs östra och södra gränser senast år 2013. Frontex kommer även få ökade resurser för att kunna genomföra ”gemensamma insatser för återvändande”. Byrån kommer att få egna medel istället för att som nu vara beroende av medlemsstaternas insatser.

 

En annan viktig del i programmet är samkörningen av de databaser som finns och införande av biometriska data (iris, fingeravtryck) i pass. De baser som kommer slås ihop är SIS (Schengen Information System) – för alla ”eftersökta” personer, VIS (Visa Information System) – för alla som sökt visum och EURODAC – för alla som sökt asyl.

 

Dublinförordningen, som tvingar människor att söka asyl i det land de kom till först inom EUs gränser, nämns i Stockholmsprogrammet som en ” hörnsten i byggandet av det gemensamma europeiska asylsystemet”.

 

Den aggressiva migrationspolitiken handlar dock inte bara om att stänga ute människor utan om en selektiv inkludering av de människor som behövs i EUs medlemsländer. I programmet talas det desto mer om EU-ländernas behov och rättigheter och desto mindre om människors behov och rättigheter. Invandringen till EU ska ske utifrån varje medlemsstats behov. Det står om ”solidaritet mellan medlemsländerna” och att ”Europa kommer behöva en flexibel och efterfrågestyrd arbetskraftsinvandringspolitik..”.

 

De flesta myndigheter som sysslar med "inre och yttre säkerhet" kommer i och med Stockholmsprogrammet att få ökade resurser. Här är några förkortningar, förutom de redan nämnda, som kan vara värda att lägga på minnet (några kanske redan är bekanta, andra kommer bli):

 

EUROPOL (European Police)

EGF (European Gendarmerie Force) Europeisk paramilitär

SitCen (Joint Situation Center) EUs underättelseorgan

EPN (European Patrols Network) EUs kustbevakning

RABITs (Rapid Border Intervention Teams) EUs landbevakning

 

Hela programmet (37 sidor):

http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.19577!menu/standard/file/

 

SR Konflikt 28/11 om Stockholmsprogrammet: 

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1300&artikel=3270810

 

 

 

Protester i Bryssel mot Stockholmsprogrammet