Socialarbetare erkänner papperslösa rättigheter

SFSA (Socialarbetare för Social Aktion)  har under hösten påbörjat ett konkret arbete med papperslösas rättigheter grundat i ett samarbetet med Ingen människa är illegal.Nu söker de socialarbetare som arbetar med papperslösa eller är intresserade av att börja göra det. De sprider också material rörande papperslösas rättigheter och socialtjänstens skyldigheter.