Seminarium i Göteborg om förändringar i flyktingpolitiken i Sverige och i EU

En heldagsseminarium under namnet "En översikt över de senaste utvecklingen vad gäller Sveriges och EU:s flyktingpolitik"

Seminariet anordnas av Organisationen för de iranska asylsökanden i Europa och föreningen för de iranska asylcentrum i Sverige, med stöd av ABF 30 augusti i Göteborg.

 

Föreningen för de iranska asylsökanden i Sverige meddelar att i detta endagsseminarium utvecklingen och situationen för de iranska asylsökanden kommer att diskuteras och den senaste statistiken och en övergång över studier inklusive de viktiga lagarna som asylsökanden och andra som arbetar med frågorna har nytta av.

 

Jurist och sakkunnig i flyktingfrågor, Esmail Yari från Holland som också har försvarat många iranska asylsökanden i Sverige, kommer att vara huvudtalare i seminariet.

 

Tid: torsdag 30 augusti 2012, kl 17:00

Plats: Folkets hus i Hammarkullen.

 

Seminariet är öppet för asylsökande och alla intresserade. För mer info kontakta: kanoonepanahjoyan@hotmail.com.

Seminariet stöds även av Iranska Riksförbundet i Sverige Väst och Payam Mediaföreningen.