Rymningar och uppror från förvaret i Torino, Italien

Natten den 21 september skedde rymningar från förvaret i Torino. Det var uppror och kravaller i alla delar av förvaret. De förvarstagna slog sönder de inre portarna och tog sig mot muren, mot utsidan. 22 personer lyckades rymma, men 10 av dom blev gripna straxt efter.

En stor grupp av polis och militär försökte stoppa kravallerna. Dom använde inte bara batong utan även vattenkanon och pepparspray. Samma natt hade dom återfått kontrollen över förvaret. De förvarstagna blev räknade för att se hur många som hade rymmt och hur många som var skadade eller på sjukhus.

 

Kampen mot förvaret i Torino

Borglig media skrev att ”anarkistiska antagonister” initsierade rymmningen. Detta är inte sant. Detta är ett sätt att osynliggöra styrkan och kraften hos de förvarstagna. Detta uppror var skapat innifrån förvaret.

 

Men det finns en grupp i Torino, de som media kallar ”anarkistiska antagonister” som kämpar mot förvaret. Under många år har de intensifierat deras arbete och byggt upp relationer mellan personer innanför och utanför murarna.

 

För att skapa dessa relationer komunikationen är mycket viktig. En kanal är ett telefonnummer som sprids mellan det förvarstagna. Sannolikt lyssnar polisen på vad som sägs men linijen har inte stängts ner. Ett annat sätt att hålla kontakten är att fylla tennisbollar med medelanden och skjuta dom över muren. Personer utanför murarna berättar om nyheter ifran Torino och kamper på andra platser. Medelanden kommer även ut och de förvarstagna kan berätta om saker som annars skulle vara höljda i dunkel.

 

Varje månad beger sig en grupp på vanligtvis mellan 30 och 50 personer till förvarets murar för att hålla kontakt med de förvarstagna och hålla en skrammeldemo. Detta har gjorts i tre års tid. Gruppen har inte växt mycket men är beslutsam. För dom är det viktigt att ha en gemensam position och ett tydligt budskap, och de kompromissar inte med detta för att kanske attrahera fler personer.

 

Information och propaganda sprids på hemsidor, posters och med flygbladsutdelningar. Små spontana demos dycker ibland upp och på gatorna kan en se en imponerande mängd tags och klotter med budskapet ”bränn förvaret”. Kampen tar inte endast plats innanför och utanför förvaret utan nästlar sig in lite varstanns i Torino.

 

Kravallerna och rymmningarna skedde just efter en av de nattliga atkionerna ifrån de ”anarkistiska antagonisterna” som bland annat skickade in meddelandet att det stora förvaret i Lampedusa hade blivigt nerbrännt från insidan natten innan. Dessa aktioner görs för att stärka och stödja upproren inifrån förvaret. Även fast denna aktion inte startade kravallerna kan dom spela en viktig roll i den kampen och vara en del av kampen mot alla gränser och nationer.

 

Bränn fängelsena

Denna kamp är inte endast mot förvaret i Torino, det är inte en fråga om en mer humanitär migrationspolitik eller en mindre rasistisk polis. Det är en kamp mot alla gränser och nationer, alla fängelsen och all repression och kontroll.

 

Ingen Människa är Illegal