Regeringen tillsätter utredning för vård för papperslösa och asylsökande

I torsdags, 28 januari, tillsatte regeringen en utredning om asylsökandes och papperslösas rätt till vård. Regeringen lovade redan för ett och ett halvt år sedan att utreda hur asylsökandes och papperslösas rätt till vård skulle utformas. I slutet av 2009 lämnade runt 30 organsationer, bl.a. Röda Korset, Svenska kyrkan, Svenska Läkarförbundet, Rosengrenska stiftelsen och Läkare i världen, in förslag på direktiv till regeringen och nu har alltså regeringen äntligen beslutat sig för att sätta igång utredningen.

 

Läs mer:

Röda Korset:http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=nyheter&docid=839CB7B10380B0C3C12576B9005B851F&menu0=0&menu1=2

Regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/12483/nocache/true/a/138677