PUT till syriska flyktingar

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande öppnar för permanent uppehållstillstånd (PUT) åt de syriska flyktingar i Sverige som bedöms ha skyddsbehov:

Länk till migrationsverket

 

Det är ett välkommet ställningstagande som för flera länge framstått som självklart. Det tummas alltid extremt mycket på asylrätten, och de FN-deklarationer som alla FN-medlemsländer skrivit under.

Rätten till asyl är okränkbar!

 

Även Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) välkomnar beslutet och fördjupar kring problematiken med Sveriges lagar om anhöriginvandring och temporära uppehållstillstånd i ett pressmeddelande:

http://farr.se/index.php/aktuellt-a-press/pressmeddelande/613-valkommet-beslut-for-syrier

 

Sydsvenskan tar upp det faktum att "alla" inte gäller alla, ett faktum många andra medier verkar ha glömt:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/syrier-far-stanna-i-sverige--men-inte-alla/