Polis bränner flyktingläger

Att gränsen till schengenländerna blir allt oöverstigligare är känt sedan länge. Nu tar polisen i Serbien nya steg mot segregeringen och bränner ned flyktingläger med människor som söker asyl. Lägret låg i Subotica, norra Serbien, nära Ungerska gränsen.

(Efter inledningen på ungerska, 1:30 minuter, fortsätter filmen på engelska.)