Om utvisningar till Afghanistan

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) m fl har skrivit en debattartikel publicerad i GP om det faktum att Sverige grupputvisar afghaner i strid med UNHCR:s rekommendationer.

Polisen benämner även sina deportationer som "lyckade" trots att de asylsökande afghanska flyktingarna blivit arresterade så fort de landat i Kabul.

 

Läs debattartikeln i GP