No border camp Stockholm 2012

 

Nu kommer det! No Border-läger I Stockholm sommaren 2012: en vecka av civil olydnad, diskussioner, filmvisningar och direktaktion mot den Europeiska migrationspolitiken.

 

De senaste 15 åren har vi samlats i No Border-läger. i gränsområden och
konfliktzoner världen över har de fungerat som autonoma zoner för en
internationell rörelse för avskaffandet av jordens alla nationalstater.
Det har varit en del av arbetet för en värld där ingen anses ha rätt att
förtrycka andra på grund av var den är född. En del av upplösandet av
gränser; ifrågasättandet av den världsordning där människor sorteras vid
födsel in i kategorier av nationalitet, klass, kön, ras, funktionalitet:
kategorier av under och överordning; auktoritet och lydnad; rätt och fel.

Den exkludering som följer dessa kategoriers gränser går inte bara runt
territorier utan inuti stater, mitt i städer och genom människor. Det är
den politik som drivs i en auktoritär och kapitalistisk samhällsordning:

- Frontex vaktar gränsen i öst och syd, med en militärbudget på snart
150milj euro.

- Polis griper människor som saknar rätt dokument, i samarbete med
biljettkontrollanter i tunnelbanan. – Flyktingar spärras in i “förvar”
på obestämd tid, av obestämd anledning, i väntan på det medhjälp till
mord som kallas tvångsavvisning.

- EU:s biståndsorgan bygger radaranläggningar i Libyens öken för att
“hantera” migrationsströmmar.

- Restauranger och nattklubbar utnyttjar migranters osäkra och
desperata situation och försöker genom det separera oss ännu mer.

- Du kommer aldrig få vara en del av det nationellt likriktande ‘vi’
som kallas medborgarskap. om du inte förnekar dig själv; anpassar dig,
gör dig till ett vitt oskrivet blad i kapitalets tjänst.

Det är de här gränserna, de djupt förankrade strukturerna av
systematiserad rasism som görs tydliga i “Stockholmsprogrammet” — EU:s
fem års plan för sammanblandande av problemområdena “inre- och
yttresäkerhet och migration”. Enligt EU är människors fria rörlighet ett
säkerhetsproblem. Stockholmsprogrammet är, liksom gränserna som det är
direktiv för, inte platsspecifikt. dess skugga faller över oss alla -
skapar barriärer i vår vardag, mellan den som får vara med och den som
fråntas rätten att existera.

 

Nästa sommar har Stockholmsprogrammet nått halva sin livstid. I och med
det kommer vi att sätta fokus på, söka upp och attackera de platser och
strukturer som är fysiska manifesteringar av ett program för
vithetsnormens totala hegemoni. Det här gäller statliga myndigheter och
alla företag som på något sätt tjänar på genomförandet av deportationer,
byggandet och driften av förvar och alla människor som “bara gör sitt
jobb”.

Vi anordnar detta läger för att vi anser att mänskligheten är värd en
vision om ett annat liv, en tillvaro av ömsesidigt förtroende, kärlek
och hjälpsamhet. Vi vill samlas för att dela varandras kreativitet, för
ett tag leva vår vision, rikta vår ilska mot det som idag omöjliggör
den. För en värld där det lokala och globala medkännandet och ansvaret
inte är motsatta.

 

Därför bjuder vi in alla organisationer, grupper, individer, kollektiv
och att delta och bidra efter förmåga. Rörelsen för global solidaritet
och frihet från förtryck har det senaste året visat att den inte bara
tänker knacka på dörren och invänta svar. Om inte alla dörrar är öppna
kommer inte huset att stå kvar.

 

/noborder camp stockholm 2012