Migrationsverket visar sitt rätta ansikte i Prideparaden

När årets prideparad gick genom Stockholm hade Migrationsverket och deras kampanj ”beyond borders” samlat ett litet antal människor som gick i tåget under en banderoll med verkets logga. Dock fick de inte göra detta ostört. Nätverket Ingen människa är Illegal Stockholm följde med under hela paraden och visade vad Migrationsverket egentligen säger, bortom deras fina ord och HBT-utredningar. Till den stora publiken som följde paraden delades även nedanstående flygblad ut för att ytterligare tydliggöra vad Migrationsverkets arbete går ut på.

 

 

 

Migrationsverket är gränsen

 

Vi skulle kunna börja med att rada upp namnen på alla icke heterosexuella personer som trots hot om förföljelse eller dödsstraff i sitt hemland, får ett avslag och skickas tillbaka. Vi skulle berätta om de självmord som begåtts för att en utvisning varit överhängande. Vi skulle också kunna berätta om hur migrationsverket i sina beslut om avslag ofta hänvisar till att det går leva i ett land där homosexualitet är kriminaliserat om man döljer sina sexuella preferenser. Detta samtidigt som migrationsverket själv går och viftar med regnbågsflaggan i pride paraden.

 

Men nu kommer allt bli annorlunda. Med ”beyond borders” ska migrationsverket utbildas och få hbt-kompetens. Det ska inte längre spela någon roll om personen inte vågat berätta om sin sexualitet redan från början, den ska ändå bli trodd och handläggarna ska bli bättre på att se bortom heteronormen.
Visst låter det bra, men det är inte bortom gränsen. Migrationsverket är gränsen, och kommer att fortsätta föra en gränsvaktens politik. Att vara heterosexuell och fly från dödshot är inte heller det någon som helst garanti för att få stanna. Snarare är det tvärtom för de flesta personer som söker asyl får avslag och skickas tillbaka.
Det kommer inte att finnas en hbt-vänlig flyktingpolitik så länge som det finns en flyktingpolitik och alltså inte så länge migrationsverket finns.

 

Det är migratonsverket som bär ansvaret för att lesbiska utvisas till Bangladesh, trots att våldtäkt och livstidsfängelse väntar. Det är migrationsverket som utvisar bögar till Afghanistan trots att de kommer att bli utsatta för våld eller förföljas. Det är migrationsverket som utvisar transpersoner till Iran där de kommer att straffas för sin könsidentitet.

 

Därför kan vi inte tillåta att migrationsverket ostört får predika sin nya hbt-policy eller vifta med regnbågflaggorna och le i paraden. Samtidigt som de tycker att personer med annan härkomst en svensk, ska dölja sin sexualitet och genast åka tillbaka till varifrån man kom.