"Migrationsverket sviker kvinnor som söker asyl"

I en artikel i Dagens Nyheter skriver Maite Zamacona Aguirre och Bengt Westerberg om en ny rapport från Röda Korset som "avslöjar könsorättvisor och bristande kompetens i asylprocessen". Asylsökande kvinnor behandlas ofta som bihang till asylsökande män istället för att få sina asylskäl prövade individuellt. Sexuella övergrepp och könsrelaterad förföljelse missas regelbundet.

 

Läs hela artikeln här.