Migrationspakten – den "nya" migrationspolitiken

På världskartan placerar sig Europa i mitten. Med det nya förslaget om en gemensam migrationspolitik som Reinfeldt och Billström nu godkänner så framhäver EU-politiken sin syn på Europa som ett självklart centrum.

 

Migrationspakten, som ännu inte antagits i sin helhet, utgår från fem punkter.

  • Laglig invandring för att tillgodose EU-länders behov av arbetskraft. Välutbildade icke-européer ska få "Blått-kort" till Europa.
  • Ett gemensamt asylkontor ska upprättas och EU-kommissionen får i uppdrag att till 2012 ta fram en gemensam process för att ska och få asyl.
  • Gränskontrollerna ska effektiviseras, bland annat genom biometriska viseringar.
  • Illegal invandring ska stävjas genom att EU ser till att skicka tillbaka människor till de länder de kommit från eller till de transitländer de passerat.
  • Samarbetet med flyktingarnas ursprungsländer ska stärkas i syfte att underlätta både laglig immigration samt återsändandet av illegala flyktingar.

 

Läs mer på Yelah