Massdeportation till Irak stoppad!

Deportationen som skulle lyft den 17 november till Bagdad stoppades! Hurra!
Det gick – kom nästa gång! Vi skapade en spricka i muren – men hela ska rivas.

 

Den 22 oktober gick Europadomstolen ut med information att de asylsökande som riskerade deporation till Bagdad och överklagade till Europadomstolen skulle få inhibition, dvs rätt att stanna tills domstolen blivit klar med sin utredning kring förhållandena i Bagdad. Nederländerna stoppade avvisningar till Irak tills dess att domstolen blir klar med utredningen. Men Migrationsverket i Sverige fortsatte med deportationer bara några dagar efteråt (27 oktober), och hade till idag 17 november planerat en till massdeporation.

 

Faktumet att Migrationsverket planerade att bryta mot mänskliga rättigheter och Europadomstolens, UNHCR:s och Amnestys rekommendationer att inte utvisa till Bagdad uppmärksammades i flera tidningar. Aktiva inom asylrättsrörelsen har jobbat dag och natt med att få ut information till de förvarstagna irakierna om att det går att överklaga till Europadomstolen och sedan hjälpa till med ansökningar och kommunikation med domstolen.

 

Aktion mot deportation var under tisdagskvällen utanför förvaret i Märsta när person efter person fick veta att deras deportation inte skulle verkställas. Till slut kom beslutet att på grund av de många ansökningarna till Europadomstolen och den starka kritik som funnits så stoppades massutvisningen. Aktion mot deportation åkte därifrån i en guldbuss men kommer snart igen!

 

Aktion mot depp!

 

Tack till alla som hjälpt till med att sätta press på Migrationsverket genom att skicka in ansökningar, översätta blanketter, lyft frågan i media och varit beredda att ställa sig ivägen för deportation.

Läs mer i DN, SvD och Aftonbladet.

SVT Rapport intervjuar Migrationsverket och Röda Korset. Migrationsverkets rättschef Ribbenvik ljuger bl.a. om att de fick information för sent inför förra deportationen 27 oktober, de fick informationen 22 oktober vilket betyder flera dagars material. De har inte heller hjälpt till med några ansökningar eller med information om att det går att överklaga till Europadomstolen.