Massavvisning till Irak trots ofärdiga bedömningar

Migrationsverket har beslutat att avvisa irakier - medan de väntar på besked om uppskjuten avvisning. Beslutet om det tas av den överbelastade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR. Bagdad betraktas som "En farlig och direkt olämplig zon" enligt Förenta nationernas flyktingkommissariat, UNHCR.

 

Migrationsverket planerar att avvisa ett trettiotal personer till Bagdad onsdagen den 15 december. I morse, måndagen den 13 december, kördes två irakier från förvaret i Kållered till Stockholm inför deportationen. Samtliga har ansökt om uppskjuten avvisning, så kallad inhibition.
– Vi kräver därför att den här avvisningen och framtida avvisningar till Irak stoppas tills Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter hunnit utreda säkerhetsläget i Irak, skriver Asylgruppen Lund, Ingen Människa är Illegal och Irakiska Asylkommittén i ett pressmeddelande som gick ut i morse.

Männen som lämnade förvaret har inte gått att nå för en kommentar.

ECHR har ännu inte fattat beslut om synen på säkerhetsläget i Irak. Hur lång tid det tar är oklart och kan vara upp till ett år. Under tiden fortsätter Migrationsverket att massavvisa irakier till Irak. En undersökning som radioprogrammet Kaliber har gjort visar att irakiska flyktingar är skyddsbehövande och tvingas att leva gömda i Irak efter Sveriges avvisning. Eller att fortsätta att leva på flykt i andra länder.

 

Per Löwenberg är avdelningschef på rikspolisstyrelsen.
– Polisens uppdrag är att verkställa avvisning tills beslut om inhibition meddelas från Migrationsverket. Det är det enkla svaret. I det här fallet är det ju via ECHR, de begär då att Sverige ska stoppa avvisningarna och sen delger Migrationsverket beslutet. Vi nödgas utgå från att Migrationsverkets beslut ska verkställas tills vi har något annat att gå på.

Är det inte märkligt att man väljer att avvisa personer som väntar på besked om inhibition?

– Det är tveksamt om det är en fråga för polisen. Ansvaret ligger mer på den myndighet som har ansvar att stoppa en deportation. Jag tror att man ska vända sig till dem.

 

Carl Bexelius är jurist på staben för rättslig styrning på Migrationsverket. Han tycker att man måste se det här beslutet i ljuset av att Europadomstolen en period gjorde en kollektiv bedömning som i korthet gick ut på att alla irakier som ansökte om inhibition fick det. Men att sedan har Europadomstolen fått tillgång till landinformation om Irak från bland annat svenska Migrationverket och har sedan dess återgått till individuella bedömningar.


Men är det möjligt att göra individuella bedömningar när Europadomtolen inte hinner behandla ansökningarna för att de är överbelastade av arbete?

–  Jag kan inte svara på om och hur de behandlat den här typen av begäran. Om de har någon screaning av verkställande, alltså när man tittar på hur brådskande ett ärende är, och jag har ju sett tidigare att de haft utväxling mellan Europa och medlemsstat att man hanterar det mer skyndsamt om det är brådskande. Jag kan inte svara på hur Europadomstolen gör. Jag kan hänvisa till den ordning vi har. Och kommer det fram en begäran så kommer naturligtvis Migrationsverket att följa dem.

 

På frågan om det inte vore rimligt att avbryta en deportering tills Europadomstolen har behandlat ärendena hänvisar han åter till utlänningslagen och att Migrationsverket gör individuella bedömningar.

 

Så då kommer de här personerna att deporteras trots att begäran om inhibition kan komma i efterskott från Europadomstolen?

– Det kan jag inte svara på. Migrationsverket är medvetna om att de bland dem som ska resa kan finnas personer som har ansökt hos Europadomstolen. Det finns vissa förutsättningar för att en verkställan ska ställas in och i det här fallet är det begäran om inhibition från Europadomstolen och kommer det inte fram en begäran kommer Migrationsverket inte att fatta begäran om inhibition.

 

Och under tiden avvisar ni?
– Det har den här ordningen som ligger fast i utlänningslagen och har möjligheten att inhibera ifall så är fallet. Den ordningen är inte att ifall Europadomstolen inte hinner behandla begäran så ska migrationsverket avbryta verksamheten.

 

I pressmeddelandet berättas att det bland de som ska deporteras finns en irakisk man som lämnar efter sig sin flickvän som är svensk medborgare med en fem månaders son, en irakisk man som lämnar efter sig sin fru, också hon svensk medborgare, gravid i åttonde månaden samt en irakisk man som även han lämnar efter sig sin gravida fru som har permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Dessa tre män kommer från Bagdad, Kirkuk och Ninewa. Områden som UNHCR å det bestämdaste avråder att flyktingar återsänds till. Några av de områden som även Migrationsverket är medvetna om är farliga områden att avvisas till, enligt Carl Bexelius.

Risken är stor att människor som kommer att få inhibition avvisas innan de hinner få meddelande om en uppskjuten avvisning, berättar man i pressmeddelandet.

 

 

Hanna Wikman