Åldersbestämning genom röntgen får kritik i Hagfors

Nya Wermlands-Tidningen skriver att alla ensamkommande flyktingbarn som genomgått åldersbestämning genom röntgen av tänder och handleder i Hagfors har fått i princip identiska svar och formuleringar - "19,2 år eller äldre".

"Att det finns en felmarginal på 2-4 år vid en åldersbestämning av barn i övre tonåren gör inte situationen bättre. Det är en osäkerhet i bedömningen som bland annat Socialstyrelsen pekat på.

 

«Dessa undersökningar har en hygglig precision för små barn men efter puberteten är den individuella variationen stor i de biologiska processer som styr resultaten av dessa undersökningar» skriver exempelvis Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn i ett debattinlägg.

– Vi har haft en elev här som i Tyskland bedömdes vara 16 år men här över 19,2 år, säger Lars Svensson."

Läs mer nwt.se