Kurs i höst för asylsökande och papperslösa kvinnor

Kursen kommer bl.a. att innehålla workshops om mänskliga rättigheter, 

samhällets skyldigheter och om förtryck som tar sig sexistiska och 

rasistiska uttryck samt övningar i kroppskännedom, gränssättning och 

fysiskt självförsvar. Kursen innehåller metoder från och är inspirerad 

av feministiskt självförsvar.

 

Kursen kommer att hållas för tjejer och kvinnor som är asylsökande, nyanlända till Sverige eller lever som papperslösa i Sverige. Även andra tjejer och kvinnor som befinner sig i liknande livssituationer eller som är intresserade av kursens innehåll är välkomna. 

 

Kursen är planerad att gå av stapeln i september i Malmö. Det kommer att 
kunna erbjudas reseersättning för de som reser från andra orter i Sverige 
och övernattningsalternativ om möjligt. Vid behov kan det tillhandahållas tolk, detta behöver dock meddelas vid anmälan.

 

Naturligtvis är kursen kostnadsfri.

 

Mer information kan fås från och anmälan lämnas till Kinen och Liisa per e-post på: fsfmalmo@gmail.com

Man kan även klicka Like på facebooksidan: https://www.facebook.com/pages/KiLii-FSF/215487271881726

 

Det finns även information om vad feministiskt självförsvar innebär på: http://feministisktsjalvforsvar.wordpress.com