Kampanjstart för Aktion mot deportation

Nyligen deklarerade regeringen 2009 till det stora "återtagandeåret" och en upptrappning av tvångsdeportationer och massavvisningar med specialchartrade plan är att vänta. Tusentals människor som är på flykt från krigsområden och diktaturer ska med våld tvingas tillbaka till de platser de flytt från.

 

Lördagen den 24 januari startade Aktion mot deportation - en landsomfattande aktionsinriktad kampanj och folkrörelse mot deportationer och förvar. Vi vill uppmärksamma - och stoppa - det våld som dagligen drabbar asylsökande och migranter i Sverige: misstänksamt bemötande, rasism, brist på rättigheter, förvarstagning och våldsamma deportationer.

 

För mer info gå till Aktion mot deportation